اساتید دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی
تصویر استاد محمد علی آرون

محمد علی آرون

تصویر استاد شهره فاطمی

شهره فاطمی

تصویر استاد رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ

تصویر استاد محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

تصویر استاد محمد امامی نیری

محمد امامی نیری

تصویر استاد زینب صالحی

زینب صالحی

تصویر استاد علی شکاری فرد

علی شکاری فرد

تصویر استاد حمید راشدی

حمید راشدی

تصویر استاد محمدحسن پنجه شاهی

محمدحسن پنجه شاهی

تصویر استاد فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی

تصویر استاد علی اصغر حمیدی

علی اصغر حمیدی

تصویر استاد علی نخعی

علی نخعی

تصویر استاد سیامک مطهری

سیامک مطهری

تصویر استاد سیاوش ریاحی

سیاوش ریاحی

تصویر استاد محمدرضا رسایی

محمدرضا رسایی

تصویر استاد مجتبی شریعتی نیاسر

مجتبی شریعتی نیاسر

تصویر استاد عباسعلی خدادادی

عباسعلی خدادادی

تصویر استاد ایرج رضاییان باجگیران

ایرج رضاییان باجگیران

تصویر استاد امید توکلی

امید توکلی

تصویر استاد پریسا خدیو پارسی

پریسا خدیو پارسی

تصویر استاد بهزاد رستمی

بهزاد رستمی

تصویر استاد نسیم طاهونی

نسیم طاهونی

تصویر استاد نوید مستوفی

نوید مستوفی

تصویر استاد بابک کفاشی

بابک کفاشی

تصویر استاد قاسم عموعابدینی

قاسم عموعابدینی

تصویر استاد سیدحسن جعفری امان آبادی

سیدحسن جعفری امان آبادی

تصویر استاد احمد حلاجی ثانی

احمد حلاجی ثانی

تصویر استاد رضا ضرغامی

رضا ضرغامی

تصویر استاد محمد محمدی خاناپشتانی

محمد محمدی خاناپشتانی

تصویر استاد محمد نجفی

محمد نجفی

تصویر استاد پیام زاهدی

پیام زاهدی

تصویر استاد علیار جوادی

علیار جوادی

تصویر استاد زهرا منصورپور

زهرا منصورپور

تصویر استاد علی وطنی

علی وطنی

تصویر استاد بهنام صدایی سولا

بهنام صدایی سولا

تصویر استاد مهدی رجبی هامانه

مهدی رجبی هامانه

تصویر استاد سیدمحمدعلی موسویان

سیدمحمدعلی موسویان

تصویر استاد محمدرضا مهرنیا

محمدرضا مهرنیا

تصویر استاد یدالله مرتضوی

یدالله مرتضوی

تصویر استاد حسین بهمنیار

حسین بهمنیار

تصویر استاد نگهدار حسین‌پور

نگهدار حسین‌پور

تصویر استاد محمود ترابی انگجی

محمود ترابی انگجی

تصویر استاد حسین ابوالقاسمی

حسین ابوالقاسمی

تصویر استاد افسانه صدر

افسانه صدر

تصویر استاد سهرابعلی قربانیان

سهرابعلی قربانیان

تصویر استاد محمدمهدی منتظررحمتی

محمدمهدی منتظررحمتی

تصویر استاد قدرت الله هاشمی مطلق

قدرت الله هاشمی مطلق

تصویر استاد علیرضا بهرامیان

علیرضا بهرامیان

تصویر استاد محمدحسین صراف زاده

محمدحسین صراف زاده

تصویر استاد سیدجلال الدین هاشمی آغچه بدی

سیدجلال الدین هاشمی آغچه بدی