اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی
تصویر استاد ناصر رضایی

ناصر رضایی

تصویر استاد حسن سیدرضی

حسن سیدرضی

تصویر استاد بهمن دولتشاهی

بهمن دولتشاهی

تصویر استاد فرخ آرزم

فرخ آرزم

تصویر استاد سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی

تصویر استاد کارو لوکس

کارو لوکس

تصویر استاد حسین احمدی

حسین احمدی

تصویر استاد محمد کاظم موسوی

محمد کاظم موسوی

تصویر استاد محسن شیوا

محسن شیوا

تصویر استاد شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی

عکس استاد حسن قاسمی

حسن قاسمی

تصویر استاد رشاد حسینی

رشاد حسینی

تصویر استاد حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده

تصویر استاد محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد

تصویر استاد فرخ امینی فر

فرخ امینی فر

تصویر استاد بهزاد آسایی

بهزاد آسایی

تصویر استاد سعید افشارنیا

سعید افشارنیا

تصویر استاد حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی

تصویر استاد حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار

عکس استاد احسان اربابی

احسان اربابی

تصویر استاد صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر

تصویر استاد احمد خونساری

احمد خونساری

تصویر استاد تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی

تصویر استاد مازیار احمد شعربافی

مازیار احمد شعربافی

تصویر استاد صادق واعظ‌ زاده

صادق واعظ‌ زاده

تصویر استاد فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره

تصویر استاد سید شمس الدین مهاجرزاده

سید شمس الدین مهاجرزاده

تصویر استاد محمد قنبری

محمد قنبری

تصویر استاد مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان

تصویر استاد فریبا بهرامی

فریبا بهرامی

تصویر استاد صمد شیخائی

صمد شیخائی

تصویر استاد امیرمسعود ربیعی

امیرمسعود ربیعی

تصویر استاد امیرعباس شایگانی اکمل

امیرعباس شایگانی اکمل

تصویر استاد هشام فیلی

هشام فیلی

تصویر استاد بیژن علیزاده

بیژن علیزاده

تصویر استاد رضا آقایی‌زاده ظروفی

رضا آقایی‌زاده ظروفی

تصویر استاد آزاده شاکری

آزاده شاکری

تصویر استاد مریم صباغیان

مریم صباغیان

تصویر استاد بشیر سجاد

بشیر سجاد

تصویر استاد جلیل آقا راشد محصل

جلیل آقا راشد محصل

تصویر استاد رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا

تصویر استاد مهدی داورپناه

مهدی داورپناه

تصویر استاد زاهد رحمتی

زاهد رحمتی

تصویر استاد سیامک محمدی

سیامک محمدی

تصویر استاد علی الفت

علی الفت

تصویر استاد غلام علی حسین زاده

غلام علی حسین زاده

تصویر استاد علی اعظم عباسفر

علی اعظم عباسفر

تصویر استاد حامد کبریائی

حامد کبریائی

تصویر استاد کاوه نیایش

کاوه نیایش

تصویر استاد مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

تصویر استاد بهجت فروزنده

بهجت فروزنده

تصویر استاد مهدی کمال

مهدی کمال

تصویر استاد زینب سنائی

زینب سنائی

تصویر استاد حسین محسنی

حسین محسنی

تصویر استاد محمدجواد یزدان‌پناه

محمدجواد یزدان‌پناه

تصویر استاد مسعود رهگذر

مسعود رهگذر

تصویر استاد کریم محمدپوراقدم

کریم محمدپوراقدم

تصویر استاد محمدعلی اخایی

محمدعلی اخایی

تصویر استاد فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی

تصویر استاد مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی

تصویر استاد امید شعاعی

امید شعاعی

تصویر استاد ناصر معصومی

ناصر معصومی

تصویر استاد امید فاطمی

امید فاطمی

تصویر استاد مهدی مدرسی

مهدی مدرسی

تصویر استاد محمد نشاط

محمد نشاط

تصویر استاد فاطمه قاسمی

فاطمه قاسمی

تصویر استاد حمید لسانی

حمید لسانی

تصویر استاد لیلا یوسفی

لیلا یوسفی

تصویر استاد آرتا جمشیدی

آرتا جمشیدی

تصویر استاد محمدتقی نبوی رضوی

محمدتقی نبوی رضوی

تصویر استاد رامتین خسروی

رامتین خسروی

تصویر استاد سعید صفری

سعید صفری

تصویر استاد مجید صنایع‌پسند

مجید صنایع‌پسند

تصویر استاد وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری

تصویر استاد بابک نجار اعرابی

بابک نجار اعرابی

تصویر استاد علیرضا صدرالسادات

علیرضا صدرالسادات

تصویر استاد سید مهدی فخرایی

سید مهدی فخرایی

تصویر استاد محمودرضا هاشمی

محمودرضا هاشمی

تصویر استاد ناصر یزدانی

ناصر یزدانی

تصویر استاد محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری

تصویر استاد جواد فیض

جواد فیض

تصویر استاد حسن منصف

حسن منصف

تصویر استاد مهدی کارگهی

مهدی کارگهی

تصویر استاد مهدی پورفتح

مهدی پورفتح

تصویر استاد سید کمال الدین ستاره دان

سید کمال الدین ستاره دان

تصویر استاد هادی مرادی

هادی مرادی

عکس استاد فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی

تصویر استاد بهروز مهام

بهروز مهام

تصویر استاد محمود کمره ای

محمود کمره ای

تصویر استاد پرویز جبه‌دار مارالانی

پرویز جبه‌دار مارالانی

تصویر استاد مریم سادات میریان حسین آبادی

مریم سادات میریان حسین آبادی

عکس استاد فرزاد رجایی سلماسی

فرزاد رجایی سلماسی

تصویر استاد محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

تصویر استاد شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی

تصویر استاد اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان

عکس استاد بهنام بهرک

بهنام بهرک

تصویر استاد علی افضلی کوشا

علی افضلی کوشا

تصویر استاد ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی

تصویر استاد مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب

تصویر استاد محمد صیاد حقیقی

محمد صیاد حقیقی

تصویر استاد محمود شاه‌آبادی

محمود شاه‌آبادی

تصویر استاد سید حسام سرجوقیان

سید حسام سرجوقیان

تصویر استاد مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور

عکس استاد بهزاد میرزابابایی

بهزاد میرزابابایی

تصویر استاد زین العابدین نوابی

زین العابدین نوابی

تصویر استاد بهزاد مشیری

بهزاد مشیری