اساتید دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیات علمی
تصویر استاد محسن مسیحی

محسن مسیحی

تصویر استاد ايران عالم زاده

ايران عالم زاده

تصویر استاد سيد محمود رضا پيشوايی

سيد محمود رضا پيشوايی

تصویر استاد اخترالملوک کاظمی دلیری

اخترالملوک کاظمی دلیری

تصویر استاد فتح الله فرهادی

فتح الله فرهادی

تصویر استاد وحید تقی خانی

وحید تقی خانی

تصویر استاد داریوش باستانی

داریوش باستانی

تصویر استاد سید امیر بداخشان

سید امیر بداخشان

تصویر استاد محمدحسین غضنفری

محمدحسین غضنفری

تصویر استاد پروین ناهید

پروین ناهید

تصویر استاد اصغر مولایی دهکردی

اصغر مولایی دهکردی

تصویر استاد سعید جمشیدی

سعید جمشیدی

تصویر استاد ایرج گودرزنیا

ایرج گودرزنیا

تصویر استاد فرهاد خراشه

فرهاد خراشه

تصویر استاد داود رشتچیان

داود رشتچیان

عکس استاد مرتضی بقالها

مرتضی بقالها

تصویر استاد محمد سلطانیه

محمد سلطانیه

تصویر استاد علی اکبر سیف کردی

علی اکبر سیف کردی

تصویر استاد مسعود فرونچی

مسعود فرونچی

تصویر استاد  اکبر شجاعی

اکبر شجاعی

تصویر استاد حمیدرضا کریمی نیا

حمیدرضا کریمی نیا

تصویر استاد سهیلا یغمایی

سهیلا یغمایی

تصویر استاد محمد کاظمینی

محمد کاظمینی

تصویر استاد سید عباس موسوی

سید عباس موسوی

تصویر استاد رضا روستاآزاد

رضا روستاآزاد

تصویر استاد سیروس قطبی

سیروس قطبی

تصویر استاد محمد جعفر عبدخدایی

محمد جعفر عبدخدایی

تصویر استاد سید مهدی برقعی

سید مهدی برقعی

تصویر استاد منوچهر وثوقی

منوچهر وثوقی

تصویر استاد سید جلال الدین شایگان سالک

سید جلال الدین شایگان سالک

تصویر استاد پریوش مصلحی مصلح آبادی

پریوش مصلحی مصلح آبادی

تصویر استاد ویدا مقصودی

ویدا مقصودی

تصویر استاد رامین بزرگمهری بوذرجمهری

رامین بزرگمهری بوذرجمهری

تصویر استاد محمد شاهرخی

محمد شاهرخی

تصویر استاد شهره مشایخان

شهره مشایخان

تصویر استاد احمد رمضانی سعادت آبادی

احمد رمضانی سعادت آبادی